صدور آنی فاکتور واتساپی و خداحافظی با فاکتور کاغذی

  • خانه
  • صدور آنی فاکتور واتساپی و خداحافظی با فاکتور کاغذی
Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

یکی از موارد جذاب ربات نمایش صورت حساب لحظه ای میز می باشد که می تواند فرایند رفت و آمد میهمانداران شما را کاهش دهد و امر مدیریت مجموعه را تسهیل نماید. امکان طراحی فرمت صورت حساب توسط کاربر نیز فراهم می باشد.