نمایش گزارشات مدیریتی

  • خانه
  • نمایش گزارشات مدیریتی
Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

مدیران مجموعه از طریق تعریف اطلاعات واتساپ خود بر روی سامانه مرکزی می توانند به صورت لحظه ای از گزارشات مالی و مدیریتی مجموعه بر روی واتساپ استفاده نمایند. شیوه تعریف در تصویر مشخص می باشد.