نوبت دهی

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

یکی از دغدغه های مدیران مجموعه های بزرگ مدیریت حجم زیاد مشتریان در زمان شلوغی می باشد. سیستم نوبت دهی از طریق بارکدی نوبت را در اختیار مخاطبین قرار می دهد و در زمان خالی شدن میز شخص را از طریق پیامی بر روی واتساپ مطلع می سازد. مخاطب به منظور از دست ندادن نوبت خود می بایست با در اختیار گذاشتن Live Location مجموعه را از فاصله مکانی خود مطلع سازد.